Aktualności

UWAGA!!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przygotował wytyczne jak traktować nieobecności uczestników projektu odbywających staże, którzy z tytułu sprawowania, w okresie zamknięcia placówek oświatowych, opieki nad dziećmi, lub w przypadku obowiązku kwarantanny czy zamknięcia danego zakładu pracy i braku możliwości wykonywania pracy zdalnej przez stażystę? Czy jest to czas usprawiedliwionej nieobecności i czy za ten czas będzie przysługiwało uczestnikowi stypendium stażowe?

W sytuacji zagrożenia epidemicznego w całym kraju należy uznać oświadczenia uczestników dotyczące między innymi konieczności opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8, oświadczenia uczestników o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż, oświadczenia uczestników o konieczności przebywania uczestnika w kwarantannie jako wystarczające potwierdzenie udokumentowanej niezdolności do wykonywania zadań. Oświadczenia te, w obecnej sytuacji, powinny być honorowane bez konieczności osobistego lub elektronicznego podpisu w momencie składania oświadczenia (w miarę możliwości takie podpisy można zebrać od uczestników po zmniejszeniu zagrożenia epidemicznego w kraju). Uczestnik zachowuje prawo do pełnego stypendium za ten okres.

Szczegóły w zakładce FAQ.

 

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA PROJEKTU

 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Biuro projektu „Wyższego poziomu kwalifikacji zawodowych” wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym od 16 marca br. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów biura (uczestników projektów, wykonawców usług jak i pracodawców realizujących staże). Z tym też dniem Biuro projektu przechodzi na system telepracy.

 

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać niezbędne informacje wyłącznie drogą telefoniczną oraz mailową.

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania, zależnie od rozwoju sytuacji w kraju.

 

Prosimy o kontakt na poniższe:

tel. 503 149 537 oraz 516 185 413

e-mail: wyzszypoziomkwalifikacji@cargo.edu.pl