Zapytania ofertowe

09.10.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 10/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu „Kadry i płace z elementami HR” potwierdzającego nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 5 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 10/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

14.09.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu „Specjalista ds. administracyjno-biurowych z elementami HR” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 09/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

14.09.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Obsługa komputera i mediów społecznościowych z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 6 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 08/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

 

27.02.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 07/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 07/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

23.01.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 06/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 13 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 06/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

10.12.2019 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 05/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pomoc opiekuna dziecięcego w żłobku i nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomoc kuchenna” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 05/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

28.11.2019 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 04/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 04/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

16.11.2019 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 03/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pracownik obsługi klienta i sprzedaż usług HR” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 03/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy - wzór

 

12.11.2019 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 02/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Pracownik ds. sprzedaży ubezpieczeń z elementami administracji biurowej”  wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 12 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 02/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy - wzór

 

30.10.2019 - ZAPYTANIE O CENĘ nr 01/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi wynajmu sal na indywidualne spotkania z uczestnikami w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy wynajmu sal na potrzeby organizacji doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 01/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy - wzór

 

14.09.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 08/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia szkolenia w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia szkolenia „Obsługa komputera i mediów społecznościowych z elementami administracji biurowej” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej  max 6 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 08/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór

 

14.09.2020 - ​ZAPYTANIE O CENĘ nr 09/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18

Działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami, informujemy o przeprowadzeniu rozeznania rynku w celu ustalenia wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu w ramach projektu „WYŻSZY POZIOM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH” nr RPSL.07.01.03-24-03EA/18 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,  Oś Priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy; Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; Poddziałanie: 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Usługa podlegająca wycenie dotyczy przeprowadzenia egzaminu po szkoleniu „Specjalista ds. administracyjno-biurowych z elementami HR” wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej max 10 osób) w ramach projektu pt. „Wyższy poziom kwalifikacji zawodowych”.

Zapraszamy do udziału i prosimy o przedstawianie propozycji cenowych. Pomocne informacje można znaleźć w dokumentach załączonych poniżej.

 1. 09/RR/RPSL.07.01.03-24-03EA/18
 2. Formularz cenowy – wzór